Eesti Väikepruulijate Liidu liige
A member of Estonia’s Small Brewers Union

X

Eesti Väikepruulijate Liit (EVPL) on loodud 2013. aastal eesmärgiga jätkata ning arendada Eesti õlle-, veini- ja siidripruulimise kultuuri ja traditsioone, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:

• Võitlus alkoholi liigtarbimise vastu läbi tarbimiskultuuri tõstmise
• Eesti väikepruulijate toodangu tutvustamine ja propageerimine
• Eesti väikepruulijate õiguste ja huvide esindamine ning muud seotud tegevused

EVPL koondab enamikku Eestis tegutsevatest väikestest õlle-, siidri- ja veinitootjatest.

EVPL missiooniks on liikmete huvide esindamine ning Eesti alkoholikultuuri arendamine läbi kõrgekvaliteediliste toodete pakkumise ja tarbijate harimise. Rohkem infot www.evpl.ee
Estonia’s Small Brewers Union (ESBU) was formed in 2013 with a goal to continue developing Estonia’s beer, wine and cider brewing culture and traditions. In order to achieve that, the union will:
• Fight against alcohol over consumption through raising awareness of consuming culturally
• Introduce and advocate Estonia’s Small Brewers’ produce
• Represent Estonia’s Small Brewers’ rights and interests and other related actions
ESBU gathers the majority of small beer, cider and wine brewers operating in Estonia.
ESBU’s mission is representing its members interests and developing Estonia’s alcohol culture through offering high quality produce and educating consumers. Read more www.evpl.ee.